Den odödliga själen


Alltfler, särskilt i Europa, förnekar att människan har en odödlig själ. Jag tror inte att det förekommer någon empirisk forskning kring själens vara eller inte vara. Det är inte meningsfullt att slösa forskningspengar på sådant. Om man gjorde det skulle det förmodligen bildas ett läger av forskare som menar att de lagt fram bevis för själens existens. Det händer att de forskare som befinner sig på den yttersta frontlinjen inom olika naturvetenskapliga områden blir gudstroende när de förstår de nästan magiskt geniala lösningarna bakom olika processer.

Men först måste man definiera begreppet själ, och jag skulle här vilja lämna kristendomen, där man blandat begrepp som exempelvis själ och ande, så att man inte längre vet vad som är vad.

(1) Psyke: (grekiska: psyché) är en sammanfattande benämning på alla mentala förmågor hos levande varelser: varseblivningsförmåga (gnm syn, hörsel, lukt, smak känsel) som förs upp till medvetandet. Sedan sker tolkningar med hjälp av förnuft, minnen, känslor och samt särdrag och anlag hos varje enskild individ. Nämnda mentala förmågor hör till den materiella världen, till biologin och medicinen och kanske främst till psykiatrin och neurologin.

(2) Atman är för hinduerna den individuella själen, det djupaste inre i allt levande. Den mänskliga kroppen kan åldras och dö, men det kan inte atman som lever vidare från kropp till kropp. Att slippa återfödas för att i stället uppgå i Gud är själens yttersta mål. För anhängarna av en annan religion med indiskt ursprung – buddhismen – är atman något mer ytligt och negativt, nästan jämförbart med ego och det brukar översättas till jaget på svenska. Buddhisterna, som inte har något själsbegrepp identiskt med det som finns inom judendom, kristendom, islam och bahá'í, säger att detta jag är en illusion, en tankekonstruktion, och buddhadharma är därmed läran om an-atman (där an står för icke). I religionskunskapen brukar man därför säga att hinduerna tror på en återfödelse som inbegriper själavandring, medan buddhisterna tror på återfödelse utan att atman är inblandad eftersom denna försvinner i och med att hjärnan dör. Vad som egentligen återföds enligt buddhismen har jag aldrig blivit klar över, men genom nå upplysning eller buddhaskap stoppar individen denna process. Nirvana betyder olika saker inom olika grenar av buddhismen.

(3) Ruh är ett persiskt ord som jag nyligen lärt mig. Det betyder både själ och ande, man gör ingen skillnad mellan dessa begrepp på persiska. Ruh är inte som kroppen sammansatt av beståndsdelar (atomer; elektroner och protoner) utan är en odelbar substans som inte kan drabbas av upplösning och förstörelse och som därför är evig, odödlig. Ruh tillhör liksom Gud den andliga världen och kan inte ses eller höras av människorna i jordelivet. Den andliga världen anses åtminstone enligt religionen bahá'í sakna dimensioner, dvs tid, massa, rum (längd, bredd, höjd), temperatur, osv, vilket medför att Gud inte bara är skapare utan även den som har total överblick över hela universum, över varje tidpunkt, varje händelse, varje frånvaro av händelse, hur allting börjar och slutar i oräkneliga alternativa versioner. Man kan grovt förenklat säga att den värld vi lever i, trots världskrigen, förintelsen, slavhandeln och all övrig ondska, kan vara den bästa händelselinjen utifrån ett synsätt som vi människor inte kan förstå.  Ruh har skapats av Gud, och eftersom Gud är oförståelig och ogripbar är även människans ruh ett mysterium. Genom olika dygder kan en människas ruh utvecklas under jordelivet, och denna utveckling bestämmer ruhs position i den hinsides världen.

Att man inte skulle kunna bevisa att det som är osynligt existerar stämmer inte. Du är inne på rätt spår när det gäller vårt synsinne. Vetenskapen har emellertid bevisat att vi bara ser ett smalt spektrum av det som kallas ljus. Många djur, t.ex. fåglar ser mer. Detsamma gäller ljudet, där t.ex. hundarna är överlägsna oss. Vidare kan vi känna kärlek, längtan, rädsla, hat och en massa andra känslor, utan att känslorna syns, hörs, luktar, låter eller väger någonting. Slutligen vill jag peka på att barnet i sin moders livmoder inte kan bilda sig någon uppfattning om hur det ser ut där utanför. Vi skulle inte heller kunna undervisa fostret om hur det är. Ändå finns ett liv efter födelsen. Kan det inte vara likadant efter döden?

 

 

Själen tillhör den andliga världen, inte den materiella. Den andliga världen kan inte ses av oss i det begränsade tillstånd vi befinner oss i under jordelivet. Därför kan vi inte heller se själen. Varför är så många övertygade om att den existerar? Kanske för att vissa framstående människor har kunnat kika bakom slöjan. Ana vad som finns där, men varit oförmögna att förklara det för mänskligheten. "Många skulle önska sin död så fort som möjligt", säger t.ex.Bahá'u'lláh.

 

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0