Först när extasens lykta är tändFörst när sökänders, den uppriktiga strävans, den längtande åstundans, den lidelsefulla hängivenhetens, den brinnande kärlekens, hänryckningens och extasens lykta är tänd inom sökarens hjärta och Hans nåds och barmhärtighets vind fläktas över hans själ, skall villfarelsens mörker skingras, tvivlens och farhågornas dimmor förjagas och kunskapens och visshetens ljus omsluta hans varelse. I den stunden skall den gåtfulle Härold, som bär Andens glädjande budskap, lysa fram från Guds stad. Strålande såsom morgonen, och skall med kunskapens basunstöt väcka hjärtat, själen och anden ur försumlighetens slummer. (Bahá'u'lláh – Visshetens Bok)

RSS 2.0