Enough Is Enough

Enough is enough,
the people have had enough,
of this wicked babylon system
this dreadful terrible system
treating us so raw.

Enough is enough,
the people have had enough,
of this wicked babylon system
this dreadful terrible system
treating us so raw.

Usama bin Ladin – mer värd levande än död.

Världen hade behövt en internationell rättegång mot Usama bin Laden, åttalad för terrorism och brott mot mänskligheten. Om han hade blivit dömd av en jury – där även muslimer sitter med – hade detta lindrat många av de spänningar som plågar mänskligheten idag. Det var även oskyldiga muslimer som dog i attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 liksom i tidigare attacker i bl.a. Afrika.

Världen hade behövt en internationell och hårdbevakad rättegång mot Usama bin Laden. Om man bläddrar igenom några tidningar som varit ute och frågat folk vad de känner, verkar det som om många yngre tonåringar inte har en aning om vem Usama bin Laden var, än mindre vad al-Qaida är. Mänskligheten får inte glömma sina misstag.

En internationell domstol hade dessutom kunnat vara ansvarig för de förhör som borde ha kommit till stånd. Världens mest efterspanade terrorist borde ha unika kunskaper om hur hans eget och andra terroristnätverk är uppbyggda. Varför var ingen angelägen om att ställa dessa frågor?

Caprica - En studie i själv(folk)mord


Nog för att man kan se Star Trek: Voyager och Star Trek: Deeps Space Nine om och om igen Men nu lönar det sig äntligen att ha prenumererat på kanalen TV4 Science Fiction. Nu på torsdag, den 5 maj 2011, klockan 20.10, kommer äntligen en ny serei, nämligen det första av 18 avsnitt av TV-serien Caprica. Pilotavsnittet är ett extra långt dubbelavsnitt – vilket kan behövas för den som vill ta sig in i ett helt nytt sätt att tänka. Grattis till mig själv och alla andra som gillar spekulativ fiction⋆  på högsta nivå.

Låt mig bara nämna (eftersom en vän efterlyst just det) komplexiteten i ett samhälle där man i princip kan vara gift hur som helst. En man kan ha två hustrur, och den ena hustrun fyra andra makar och den andra hustrun tre andra äkta män. Och alla dessa män ytterligare fler hustrur. Låt mig säga att sovrummen är stora för att trippeldubbel-sängarna ska få plats. Och barnen...? Men låt er inte luras. I Caprica City gifter man sig inom klass och status, och definitivt inte med någon ifrån de 11 andra kolonierna (planeterna). Rasismen är påtaglig. Inflyttade från jordbruksplaneter eller gruvplaneter bor i sina stadsdelar och kan bara utöva speciella yrken.

Om namnet Caprica låter bekant så har du förmodligen sett något avsnitt av Battlestar Galactica – en av världens bästa TV-serier (betyget 9,0 av 10 på Internet Movie Database, IMDb) som vann 3 Emmys, 22 andra fina TV-priser, och som nominerades 46 gånger. Battlestar Galactica, som spelades in mellan 2004 och 2009, fick en mycket styvmoderlig och besynnerlig behandling i Sverige. Kanal 5 köpte in serien, men hade inget större intresse av att visa den och sände den därför mitt i natten olika klockslag varje vecka.

Efter en del lobbying av svenska science fiction-intresserade sänds nu Caprica lyckligtvis i en kanal som hellre sänder program som får tittarna att börja fundera i stället för att släcka ner den mänskliga hjärnan med program som Big Brother. Tiderna för Caprica är 20.10 varje torsdag och varje fredag i TV4 Science Fiction. Repriser sänds senare samma kvällar.

Battlestar Galactica är en mörk och otäck drama-, äventyrs, science fiction- och actionserie (man borde kanske använda det i Sverige ännu okända begreppet spekulativ fiction) – definitivt ingen matiné som Star Trek eller Star Wars eller Stargate –  som börjar med att planeten Caprica med huvudstaden Caprica City tillsammans med 11 andra planeter utsätts för förödande kärnvapenattacker. 15 miljarder människor bosatta på 12 planeter (eller kolonier) utrotas på några minuter. De enda överlevande är 50.000 människor som råkade befinna sig på resande fot på olika rymdskepp. Denna spillra får fly för livet under ledning av gamle amiral William Adama (spelad av Edward James Olmos) och nytillsatta presidenten Laura Roslin. De jagas genom hela serien av cyloner som står bakom folkmordet, och hittar på att de ska söka efter den försvunna kolonin Jorden, som bara omnämns i de heliga skrifterna.

Cyloner kan beskrivas som väldigt avancerade cybernetiska livsformer, byggda av både metalliska och biologiska komponenter. Cylonerna själva har – bl.a. tack vare att de har en del av sitt urpsrung i spel och nyttoprogram i virtual reality –  utvecklat några mycket avancerade modeller, så lika människor att de till och med kan få barn med dem.

TV-serien Caprica utspelar sig 58 år före folkmordet och har spelats in mellan 2009 och 2011. Två familjer i Caprica City – Graystone och Adama – binds samman som offer för ett terroristattentat. (Ja, William Adama är med som liten grabb).

Planeten Capricas befolkning har länge levt i fred och välstånd. Den mänskliga civilisationen består av tolv kolonier (planeter) upplever sin glansperiod och forskarna gör stora framsteg inom nanoteknik. Mänsklighetens öde förändras för all framtid när ett genombrott inom artificiell intelligens gör det möjligt att bygga extremt avancerade maskiner. maskinerna som till slut vänder sig emot mänskligheten.

______________________________________________________

) Spekulativ fiction (fantastik om det handlar om litteratur) innehåller både drag av det realistiska och det icke ännu-realisitiska. Genren utgår från frågor som "tänk om ..." eller "om det i stället hade varit så här...". Genren ramas vanligen in av  övernaturlighet eller otrolighet, den kan handla om magi, mystik, myter eller mycket avancerad teknologi och inte sällan i kombination. Spekulativ fiction är därför överrubrik till både science fiction och fantasy, men även till folklore (tänk Troja, Merlin, Kung Arthur, Atlantis), magisk realism (Heroes, Lost) och skräckromantik (Dracula, True Blood, Frankensteins monster, Vampyre Diaries).


Världen rör sig mot en ny ordning

Världen rör sig mot sin bestämmelse, men inte mot den helvetiska undergång som fundamentalisterna inom både sekter och världsreligioner så ivrigt väntar på, eftersom alla dessa självgoda individer tror att just de ska räddas. Kommunikationssamhället har förändrat världen så att det inte längre är möjligt för någon nation, grupp eller individ kan förklara sig oberoende och säga "det där gäller inte oss (eller mig)". Mänsklighetens utveckling har slutligen möjliggjort att mänskligheten kan återvända till den harmoni som rådde mellan oss (homo sapiens) när vi var färre än 1000 individer för 100.000 år sedan. Denna harmoni omnämns i bahá'í-terminologin som enhet. Enheten har alltid funnits, men vi har inte kunnat se den. 'Abdu'l-Bahá (1844 – 1921) , son till Bahá'í-trons grundare Bahá'u'lláh (1817 – 1892) , skriver:

"Gudomligt helande skall rena all ondska och barmhärtighetens moln kommer att gjuta ut sitt regn. Sanningens sol kommer att skina och hela jorden skall ikläda sig sin vackra gröna matta. Bland resultaten av de andliga krafternas uppenbarelse är att mänskligheten kommer att anpassa sig till en ny socialform ..." Utvalda skrifter av 'Abdu'l-Bahá, s 25. Uppsala: Bahá'í-förlaget  1988.

Bahá’u’lláhs uppenbarelse är det gudomliga rop som givit en ny riktning till den väldiga process som verkar i världen. De bränder som härjat och ödelägger under denna våldsamma omvälvning är ett resultat av människornas misslyckande att igenkänna och förstå processen.  Långvariga, världsomfattande, plågsamma olyckor, förbundna med kaos och allmän förstörelse måste med nödvändighet omskaka nationerna, förskräcka ateisterna, injaga fruktan hos extremisterna, väcka världens samvete och känsla för rättvisa, desillusionera massorna, åstadkomma en djupgående förändring i själva samhällsbegreppet och slutligen att övertyga mänskligheten att dess sönderdelade, blödande lemmar faktiskt tillhör en enda kropp, organiskt förenad, odelbar. Det är förutbestämt att världssamhället föds ur en prövning som i magnitud motsvarar Bahá'u'lláhs (Hartmut Grossmann i Bahá'í-Nytt nr 4 år 167 BE (2011) . Detta är den Mindre Freden.

Nästa steg är massornas förandligande och att de erkänner religionernas enhet och religionens progressiva natur, där Bahá’u’lláh är den senaste i den under mänsklighetens historia långa rad av Uppenbarare av Guds planer för mänskligheten. Detta är den Större Freden. Den innebär inte att alla blir bahá’í-troende, utan utmärks av hur allt fler troende ser att Bahá’u’lláh förhärligat och återupprättat varje profet och gudomligt sändebud som sedan långt före Melkisedeks tid verkat bland människorna. Hur mänskligheten upptäcker att den är, och alltid har varit, en enhet. Då kommer världens ledare att bli eniga, då kommer världens folk att bli enig, och resultatet blir att en världscivilisation att födas, blomstra och föreviga sig, en civilisation med ett sådant rikt liv att världen aldrig har skådat dess like och ej heller kunnat föreställa sig den. Denna civilisation kommer att ta emot nästa Uppenbarare, Lärare och Läkare som Gud sänder oss.


RSS 2.0