En serie om starka kvinnor för starka kvinnor

'Hans skandal. Hennes berättelse'. Eller 'En serie om två starka kvinnor.' Så har 'The Good Wife' – en prisbelönad serie i advokat- och domstolsmiljö  som skapats och skrivs av Michelle och Robert King –  beskrivits. Serien belönades 2010 med en Golden Globe till Julianna Margulies, som spelar drygt 40-åriga tvåbarnsmamman Alicia Florrick som tvingas att ensam ta ansvar för sin familj sedan hennes man, distriktåklagaren Peter Florrick (Chris Noth) hamnat i fängelse efter en mycket offentlig korruptions- och sexskandal. Riktiga sex- och prostitutionsskandaler som i fallen Eliot Spitzer, John Edwards och Bill Clinton har inspirerat till serien, och paret King har valt att fokusera på den bedragna kvinnan som valsat runt i massmedia i lika hög grad som sin make. Utåt står Alicia på Peters sida, men privat undrar hon om hon någonsin kan vara nära honom igen.

Eftersom familjen förlorat Peter som försörjare pga fängelsestraffet, tvingas Alicia Florrick att sälja huset och flytta till en billigare bostad tillsammans med barnen Zach och Grace. Hon måste skaffa ett arbete efter att i 13 år har varit hemmafru. Hon är utbildad advokat och får till slut en provanställning som försvars- och processadvokat på advokatbyrån Lockhart Gardner law firm. Där måste hon tävla mot en yngre, manlig advokat som osckså är anställd på prov.

Serien har flera parallella historier. Alicia får nya fall varje vecka, och vissa av dessa försätter henne i farliga situationer. Maken Peter och dennes advokat arbetar för att få en ny rättegång. Sonen Zach (Mekenzie Vega) tror att någon har satt dit hans far, och denne menar att nya bevis för hans oskuld framkommit och kämpar därför för att få en ny rättegång . Dessutom går advokatbyrån Lockhart Gardner dåligt. Lyckligtvis finner Alicia en allierad i Kalinda Sharma (Archie Panjabi), företagets briljanta och gatusmarta utredare. Archie Panjabi också fått ett tungt pris för sina insatser i serien, nämligen en Emmy år 2010 för 'enastående kvinnliga biroll i en dramaserie'.

Karaktären Kalinda Sharma är någon man skulle kunna bygga en egen TV-serie kring. Bland tittarna har advokatbyråns briljanta och finurliga utredare fått alltmer uppmärksamhet. Och det är inte så mycket seriens intrig som fascinerar tittarna. Både de som följer serien och massmedia undrar nyfiket vilka kängor den drygt 30-åriga karaktären Kalinda ska ha i nästa avsnitt, och vilken outfit i övrigt hon väljer. Kalinda har arbetat hos Peter Florrick när denne fortfarande var distriktsåklagare, och blivit uppsagd när Florrick föll. Men var har hon förvärvat de kunskaper och den skicklighet som endast hårdhudade och erfarna privatdetektiver har? Eftersom serien inte i längden kan bygga på hur synd det är om Alicia, som blivit uthängd i massmedia, på grund av det hennes make har gjort, har tittarna tenderar att bli mer intresserade av Kalinda Sharmas bakgrund, hennes privatliv och sexuella läggning. Bisexuell antar jag, det ligger i tiden i Hollywood.

Med två olika, men starka, kvinnor i huvudrollen är inte oväntat är serien mest populär bland kvinnor mellan 18 och 30 år, men jag gillar den också trots att ja tillhör kategorin män över 40.  The Good Wife är en serie som får höga betyg av dem som tittat på den. På Internet Movie Database (IMDb) – som är Internets överlägset största filmsajt – har 90 procent av tittarna satt de tre högsta betygen: 10, 9 eller 8 på denna serie. The Good Wife har dubbelt så många tittare i övriga världen jämfört med USA, vilket är ganska ovanligt. Det är något fler kvinnor än män som ser serien, och allra populärast är den som nämnts hos kvinnor i 20-årsåldern.

I slutet av mars 2011 hade två säsonger sänts av The Good Wife sänts i USA, och en tredje säsong var klar för inspelning.

Kriserna är internationella, men försöken att lösa dem nationella

Det brinner i städerna i de arabisktalande nationerna. Nordöstra kusten på Japans huvudö Honshû (dvs inte nordöstra Japan, eftersom det då handlar om den nordligaste stora ön Hokkaido, och det gör det inte) är en enda sörja av blöta smulor, flisor betongfragment och metalldelar där det tidigare låg städer och bostadsområden. Japan är, eller var, världens tredje största ekonomi. Den största ekonomin utgörs av USA, som aldrig kan avsluta sina krig trots att landet är skuldsatt upp till öronen. Upplåning och statsskulder är illa nog, men globala börsras och finanskriser är det som slår hårdast mot vanliga människor, som förlorar sina jobb pga nervösa börshajar, finansvalpar och spekulanter. En global kris där världen står inför fullbordat faktum väntar: enorma nationalekonomiska problem trots att krisen är universell till sin natur.

Miljontals flyktingar kommer redan om några decennier att söka sig till platser på jorden där de kan överleva, däribland Sverige. Det är med andra ord bråttom att börja bygga bostäder, anpassa samhällsekonomin och göra andra förberedelser inför denna anstormning av miljontals flyktingar.

Människans påverkan på klimatet och naturen kommer att leda till att glaciärerna smälter och enorma översvämningar på vissa platser. Det rapporteras om översvämningskatastrofer av aldrig tidigare skådat mått, samtidigt som ökentillväxten sätter nya rekord. Arktis håller på att smälta bort och för första gången på 650.000 år är det fritt vatten runt hela Nordpolen. Sydeuropa och södra USA kommer inom några decennier att drabbas lika hårt som de fattiga länderna i exempelvis Afrika. När den svåra torkan slår ut jordbruket i länder som Spanien, Italien, Portugal, Grekland, Makedonien, Serbien, Cypern, Israel, Australien och Frankrike kommer miljontals flyktingar att behöva bosätta sig i Kanada, norra USA, Alaska, Norge, Sverige, Finland, norra Ryssland och Sibirien. Det kommer inte att finnas fler platser än så för hela mänskligheten.

O, ni världens folk! Ni skall sannerligen veta att en oförutsedd katastrof följer eder, och smärtsam vedergällning väntar eder. (...) , Vår förhoppning är att världens religionsledare och härskare enade skall stå upp för att omdana denna tidsålder och återställa dess välgång. Låt dem hålla rådslag tillsammans efter att ha begrundat dess behov och genom ivrig och fullständig rådplägning erbjuda en sjuk och svårt plågad värld det botemedel den behöver . (...) Gud give, att världens folk måtte ledas till insikt om sitt eget bästa, till följd av ädla strävanden från sina härskare och frän de visa och lärda bland människorna. Hur länge skall mänskligheten framhärda i sin villfarelse? Bahá'u'lláh

Den odödliga själen


Alltfler, särskilt i Europa, förnekar att människan har en odödlig själ. Jag tror inte att det förekommer någon empirisk forskning kring själens vara eller inte vara. Det är inte meningsfullt att slösa forskningspengar på sådant. Om man gjorde det skulle det förmodligen bildas ett läger av forskare som menar att de lagt fram bevis för själens existens. Det händer att de forskare som befinner sig på den yttersta frontlinjen inom olika naturvetenskapliga områden blir gudstroende när de förstår de nästan magiskt geniala lösningarna bakom olika processer.

Men först måste man definiera begreppet själ, och jag skulle här vilja lämna kristendomen, där man blandat begrepp som exempelvis själ och ande, så att man inte längre vet vad som är vad.

(1) Psyke: (grekiska: psyché) är en sammanfattande benämning på alla mentala förmågor hos levande varelser: varseblivningsförmåga (gnm syn, hörsel, lukt, smak känsel) som förs upp till medvetandet. Sedan sker tolkningar med hjälp av förnuft, minnen, känslor och samt särdrag och anlag hos varje enskild individ. Nämnda mentala förmågor hör till den materiella världen, till biologin och medicinen och kanske främst till psykiatrin och neurologin.

(2) Atman är för hinduerna den individuella själen, det djupaste inre i allt levande. Den mänskliga kroppen kan åldras och dö, men det kan inte atman som lever vidare från kropp till kropp. Att slippa återfödas för att i stället uppgå i Gud är själens yttersta mål. För anhängarna av en annan religion med indiskt ursprung – buddhismen – är atman något mer ytligt och negativt, nästan jämförbart med ego och det brukar översättas till jaget på svenska. Buddhisterna, som inte har något själsbegrepp identiskt med det som finns inom judendom, kristendom, islam och bahá'í, säger att detta jag är en illusion, en tankekonstruktion, och buddhadharma är därmed läran om an-atman (där an står för icke). I religionskunskapen brukar man därför säga att hinduerna tror på en återfödelse som inbegriper själavandring, medan buddhisterna tror på återfödelse utan att atman är inblandad eftersom denna försvinner i och med att hjärnan dör. Vad som egentligen återföds enligt buddhismen har jag aldrig blivit klar över, men genom nå upplysning eller buddhaskap stoppar individen denna process. Nirvana betyder olika saker inom olika grenar av buddhismen.

(3) Ruh är ett persiskt ord som jag nyligen lärt mig. Det betyder både själ och ande, man gör ingen skillnad mellan dessa begrepp på persiska. Ruh är inte som kroppen sammansatt av beståndsdelar (atomer; elektroner och protoner) utan är en odelbar substans som inte kan drabbas av upplösning och förstörelse och som därför är evig, odödlig. Ruh tillhör liksom Gud den andliga världen och kan inte ses eller höras av människorna i jordelivet. Den andliga världen anses åtminstone enligt religionen bahá'í sakna dimensioner, dvs tid, massa, rum (längd, bredd, höjd), temperatur, osv, vilket medför att Gud inte bara är skapare utan även den som har total överblick över hela universum, över varje tidpunkt, varje händelse, varje frånvaro av händelse, hur allting börjar och slutar i oräkneliga alternativa versioner. Man kan grovt förenklat säga att den värld vi lever i, trots världskrigen, förintelsen, slavhandeln och all övrig ondska, kan vara den bästa händelselinjen utifrån ett synsätt som vi människor inte kan förstå.  Ruh har skapats av Gud, och eftersom Gud är oförståelig och ogripbar är även människans ruh ett mysterium. Genom olika dygder kan en människas ruh utvecklas under jordelivet, och denna utveckling bestämmer ruhs position i den hinsides världen.

Att man inte skulle kunna bevisa att det som är osynligt existerar stämmer inte. Du är inne på rätt spår när det gäller vårt synsinne. Vetenskapen har emellertid bevisat att vi bara ser ett smalt spektrum av det som kallas ljus. Många djur, t.ex. fåglar ser mer. Detsamma gäller ljudet, där t.ex. hundarna är överlägsna oss. Vidare kan vi känna kärlek, längtan, rädsla, hat och en massa andra känslor, utan att känslorna syns, hörs, luktar, låter eller väger någonting. Slutligen vill jag peka på att barnet i sin moders livmoder inte kan bilda sig någon uppfattning om hur det ser ut där utanför. Vi skulle inte heller kunna undervisa fostret om hur det är. Ändå finns ett liv efter födelsen. Kan det inte vara likadant efter döden?

 

 

Själen tillhör den andliga världen, inte den materiella. Den andliga världen kan inte ses av oss i det begränsade tillstånd vi befinner oss i under jordelivet. Därför kan vi inte heller se själen. Varför är så många övertygade om att den existerar? Kanske för att vissa framstående människor har kunnat kika bakom slöjan. Ana vad som finns där, men varit oförmögna att förklara det för mänskligheten. "Många skulle önska sin död så fort som möjligt", säger t.ex.Bahá'u'lláh.

 

 


Hinner vi inte?


Världen har blivit ny.

En ny dag är på väg att gry

Nattens mörker som har täckt mänskligheten håller på att försvinna.  Dammet från krig, jordbävningar, klimatkatastrofer och andra hemska prövningar skingras långsamt. En morgonbris fylld med väldofter får de överlevande människorna att kravla sig upp ur sina gömställen och skyddsrum för att förvirrat se sig omkring.

Vi hann inte bygga klart arken. Eller, rättare sagt, vi hann inte samla tillräckligt många människor för att tillsammans färdigställa arken. Fem miljarder döda.

Den mer informerade grannen kan beräta att precis som guds sändebud sagt, står vi i den nya erans tambur. Förundrat ser de överlevande hur mänsklighetens nya bostad redan har börjat möbleras av människor som emottagit nåden att kunna förstå. Himmelska förmågor utvecklas i människornas själar under ledning av Sanningens Sol. En trädgård har anlagts, mer fulländad än Edens lustgård.


Det var väl omkring 2010 som det dåvarande Universella rättvisans hus gick ut och sade att arkbyggarna inte skulle hinna utföra sin uppgift innan världens lidande och sönderfall når zenit. Förhållandena där ute försämrades betydligt snabbare än arkbyggarna hann bygga upp och utveckla sitt samfund. Deras längtan efter att se nya medlemmar i sina led infriades alltför långsamt.

När de styrande i världen till slut gav upp och erkände sin oförmåga att stoppa, eller ens bromsa, den gamla världsordningens sönderfall, kom de till arkbyggarna för att rädda mänskligheten. Men arkbyggarna hade för små resusrser för det stora uppdraget, och nu var det för sent att tillskjuta resurser.

Fem miljarder döda människor. Världen har genomgått en prövning som i magnitud motsvarade Jesus och Bahá'u'lláhs prövningar.

Detta är budskapet till våra parallellvärldar närmast oss. Gör inte som vi. Vi borde inte ha spillt allt krut på att försöka värva medlemmar till vår heliga religion. Vi borde i stället ha byggt broar och etablerat vänskapsband med organisationer som likt vår egen arbetade för världens och mänsklighetens bästa.


RSS 2.0